قارایی دم سفید

کله دم سبز
زرهی کاکلی

سبز کاکلی


چلگل سرخ کاکلی پاپر

هفت رنگ دم چپر

سبز قارایی

چلگل سیاه


سیاه نوک سفید

سفید چشم پرتقالی

سیاه سینه پلنگی


زرهی

واشه ای

نظرتون چیه؟؟؟؟!!!!!تاريخ : سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ | | نویسنده : محمدحسن |